شركت #توليدی #تحقيقاتی #بازرگانی

شركت #توليدی #تحقيقاتی #بازرگانی

شركت #توليدی #تحقيقاتی #بازرگانی

امولسیفایر

موادی که به مخلوط شدن دو مایعی که به سختی با یکدیگر مخلوط می‌شوند کمک می‌کنند

امولسیفایر ها عوامل سطح فعال‌اند که به عنوان مرز بین دو ماده غیرقابل امتزاج مانند روغن و آب عمل کرده و اجازه می‌دهد آن‌ها باهم ترکیب شوند تا یک امولسیون پایدار ایجاد شود. امولسیفایرها مولکولی‌هایی با یک انتهای آب‌دوست و یک انتهای چربی‌دوست هستند که از طریق این دو انتهای متفاوت می‌تواند همزمان در آب و چربی حل شود. این ترکیبات معمولا از پلی‌ایل‌ها ، اسیدهای چرب یا چربی‌ها مشتق می‌شوند.

امولسیفایرهای شرکت باران دارو سلامت ایرانیان، امولسیفایرهای غیر یونی هستند که از استرهای اسیدهای چرب اولئیک‌اسید و استئاریک‌اسید مشتق شده‌اند. این امولسیفایرها با درصد خلوص بالا تامین می‌شوند. 

اسپن 80

Span 80

سوربیتان مونواولئات (span 80) با استریفیکاسیون سوربیتان و اولئیک‌اسید بدست می‌آید. این امولسیفایر جزو امولسیفایرهای مبتنی بر اسیدهای چرب دسته‌بندی می‌شود و HLB این امولسیفایر برابر 4.8 می‌باشد. 

اسپن 60

Span 60

سوربیتان مونواستئارات (span 60) با استریفیکاسیون سوربیتان و استئاریک‌اسید تهیه می‌شود و با فراهم کردن HLB پایین برابر 4.7 جزو امولسیفایرهای محلول در چربی دسته‌بندی می‌شود. 

گلیسرول مونواستئارات

GMS

گلیسرول مونواسئارات یک استر غیریونی از گلیسرول و استئاریک‌اسید است و این امولسیفایر با فراهم کردم HLB موجب ایجاد امولسیون آب در روغن می‌شود. این امولسیفایر به شکل یک پودر سفید رنگ و جاذب رطوبت است که بطور گسترده در صنایع غذایی، محصولات آرایشی و بهداشتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

پلی اتیلن گلیکول مونو‌استئارات

EGMS

این امولسیفایر با استریفیکاسیون اتیلن گلیکول و استئاریک اسید بدست می‌آید. HLB این امولسیفایر به زنجیره‌ی کربنی اتیلن گلیکول بستگی دارد و طول این زنجیره خصوصیات فیزیکی و شیمیایی این امولسیفایر را تعیین می‌کند. این امولسیفایر علاوه بر قوام دادن به محصولات، عامل صدفی کننده نیز هست و ظاهری لوکس به محصولات آرایشی و بهداشتی می‌دهد. همچنین این ماده عامل نرم‌کننده بافت پوست به صورت موضعی قرار می‌گیرد. 

امولسیفایر