شركت #توليدی #تحقيقاتی #بازرگانی

شركت #توليدی #تحقيقاتی #بازرگانی

شركت #توليدی #تحقيقاتی #بازرگانی

روش‌های آنالیز

جهت تضمین کیفیت

     روش‌های استاندارد و تجهیزات مدرن آنالیزی، تضمین کننده کیفیت محصول هستند. تجهیز شرکت باران دارو به دستگاه‌ها و تجهیزات آنالیزی و آزمایشگاهی، پروسه‌ی نوآوری و تحقیق و توسعه محصولات را تسهیل کرده است. محصولات در دست تحقیق، توسعه محصولات و فرمولاسیون ابتدایی در آزمایشگاه‌های شرکت باران دارو انجام می‌گیرد. همکاری آزمایشگاه‌های همکار جهت انجام آزمایش‌های تخصصی و بالینی ما را در این راه یاری کرده است. 

     محصولات نهایی تولید و فرموله شده با همکاری آزمایشگاه‌های مورد تایید جوامع ملی و بین المللی، همچنین طبق استانداردهای بین‌المللی بررسی و ارزیابی می‌شوند تا تضمین کننده کیفیت محصولات باشد. 

     روش‌ها، گزارشات و ارزیابی‌های انجام شده بر کیفیت محصولات در کاتالوگ محصولات قابل مشاهده است. 

همچنین ببینید