شركت #توليدی #تحقيقاتی #بازرگانی

شركت #توليدی #تحقيقاتی #بازرگانی

شركت #توليدی #تحقيقاتی #بازرگانی

فرمولاسیون

هنر ترکیب مواد برای رفع نیاز مشتری

     فرمولاسیون همزمان به دانش علمی و دانش تجربی نیاز دارد تا بتوان آن را با تکنیک‌های نوآوری درآمیخت و نیازهای مشتری و مصرف کننده را برآورده کرد. یک فرمولاسیون موثر مستلزم موارد زیر است:

       1- دانش کافی در مورد مواد، نقش آن‌ها، مکانیزم فعالیت و ویژگی‌های آن‌ها، همراه با تعیین خصوصیات طبق استانداردهای بین‌المللی

         2- شرایط و نحوه مصرف ماده فرموله شده باید با امکانات و تجهیزات مشتری و همچنین صنعتی همخوانی داشته باشد.

           3- تجهیزات، امکانات و تکنیک‌های فرمولاسیون مطابق با استانداردهای جهانی باشند. 

          4- کاربرد نهایی محصول و رفتار آن در نظر گرفته شود و نیازهای مشتری و مصرف کننده بطور دقیق بررسی و درک شوند. 

شرکت باران دارو سلامت ایرانیان با در داشتن دانش کافی درمورد محصولات خود، مکانیزم و نقش آن‌ها، ویژگی‌های محصولات خود را طبق استاندارهای بین المللی آزمایش و تعیین کرده است تا بتواند با نوآوری‌های ایجاد شده برای مشتری ارزش آفرینی کند. همخوانی محصولات با تجهیزات و امکانات مشتری و صنعتی، کاربرد نهایی محصول و رفتار آن ها در شرایط مختلف سرلوحه نوآوری‌های این شرکت قرار گرفته است.