شركت #توليدی #تحقيقاتی #بازرگانی

شركت #توليدی #تحقيقاتی #بازرگانی

شركت #توليدی #تحقيقاتی #بازرگانی

کاتالوگ محصولات

ادجوانت روغنی IBA 70

در این کاتالوگ خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ادجوانت IBA 70، آزمایشات و روش انجام آن‌ها، نتایج آزمایشات به طور کامل بررسی شده است.